Grup Biològic - Peixos

Què són?
Els peixos inclouen varis dels grups més antics de vertebrats. Tots ells són aquàtics. A la ciutat de Barcelona (no considerem la fauna marina) només hi trobem membres de la classe Actinopterigis i tres espècies: la carpa (Cyprinus carpio), el carpí (Carassius auratus) y la gambúsia (Gambusia holbrooki)

Quin aspecte tenen?
Entre altres característiques, els Actinopterigis presenten brànquies cobertes per un opercle i aletes amb radis formades per un esquelet d’espines òssies.

Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki

On viuen a la ciutat de Barcelona?
A Barcelona podem trobar peixos en qualsevol punt d’aigua ornamental dels nostres parcs i jardins. La seva presència es deu a l’alliberament per part de particulars, desconeixedors del perjudici que comporta la introducció d’aquesta fauna al•lòctona sobre la fauna autòctona. Per tant, fruit d’alliberament, poden aparèixer altres espècies diferents de les mencionades. En el cas de les gambúsies, generalment són alliberades per eliminar els mosquits de les basses, tot i que aquest mètode de control no estaria permès  perquè actualment les gambúsies es consideren actualment una espècie invasora.

Com s’observen?
El millor mètode observació és el directe sense necessitat de capturar l’animal, donat que realment és molt difícil capturar-los vius si no es fa amb algun mètode professional com la pesca elèctrica.

Per a la seva identificació
La identificació s’haurà de fer in situ, donada la problemàtica mencionada anteriorment. En principi no hi ha cap problema per identificar les tres espècies habituals a la ciutat, ja que són molt diferents d’aspecte.

Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Peixos, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn
LA FÀBRICA DEL SOL

Tel.: 93 256 44 30
Correu-e: lafabricadelsol@bcn.cat