Grup Biològic - Fasmòpters

Què són?
Hom coneix un total de 2.500 espècies de fasmòpters, cavalls de faves, a tot el món, i la gran majoria es concentren en zones tropicals, a la regió oriental.

Els Fasmòpters o fasmes són un Ordre d’insectes fitòfags de grans dimensions (des de 5 fins a 30 cm de llargada); evolutivament se’ls considera dins el grup dels polineòpters, insectes alats bastant primitius, ja que encara que poden plegar les ales sobre l’abdomen, encara tenen la nerviació alar poc reduïda i tenen una metamorfosi senzilla. Són sexuals majoritàriament, però en algunes espècies o varietats geogràfiques apareix la partenogènesi (sense aparellament) com a sistema de reproducció.

La superfície del tegument dels fàsmids sovint porta espines i altres protuberàncies que ajuden a donar-los formes prou estranyes i a camuflar-se. Al cap hi tenen dos petits ulls compostos semiesfèrics i dos ocels. Entre els fasmòpters, hom pot trobar dues morfologies diferents: els que són allargats i sovint mancats d’ales, els anomenats insectes bastó i els que són de cos ample, ovalat i sempre alats, els insectes fulla (exòtics per al nostre país).

Quin aspecte tenen?
Semblen branquillons, tant pel color com per la forma.On viuen a la ciutat de Barcelona?
Al tractar-se d’un grup herbívor, els podrem trobar entre la vegetació dels nostres parcs i jardins. Cal que esteu molt atents a l’hora de trobar-los, ja que els fasmòpters mostren una notable capacitat de camuflatge. Fins i tot, algunes espècies, experimenten un canvi rítmic de color: esdevenen més fosques de nit que no de dia. A part del camuflatge cromàtic i de forma, tenen altres estratègies de defensa com ara el fenomen d’immobilitat reflexa, quan detecten algun moviment amenaçador.

Recordeu que hem de buscar insectes bastó i no pas insectes fulla, ja que aquests últims no són propis de la mediterrània, sinó tropicals.

Com s’observen?
Mirant branques i branquillons d’arbustos que puguem trobar en el parcs i jardins.

Fent-ne una bona fotografia segur que en tenim prou per observar-ne els trets principals, però si necessitem capturar algun espècimen, hi ha estris, com són les mànegues de rastreig, que ens ajudaran, passant-les per sobre de la vegetació.

Un cop capturats es poden observar en detall per saber de quina espècie es tracta, i alliberar-los tot seguit. Tot i així, si considerem interessant conservar els espècimens, cal sacrificar-los el més ràpid possible, així que els recol·lectarem dins un pot amb serradures impregnades amb acetat d'etil, que és un líquid que accelera la mort i els deixa flexibles.

Fora del pot, o en una etiqueta dins el pot, anotarem les següents dades de RECOL·LECCIÓ, que tot naturalista ha de tenir en compte, per tal de que la recol·lecció tingui un valor científic:

Es recol·lecten dins un pot amb serradures impregnades amb acetat d'etil (líquid que accelera la mort i els deixa flexibles).

Fora del pot, o en una etiqueta dins el pot, anotarem les següents dades de RECOL·LECCIÓ, que tot naturalista ha de tenir en compte, per tal de que la recol·lecció tingui un valor científic:

-ON S'HA RECOL·LECTAT? (carrer, parc, llacuna, dades GPS, etc.)

-QUAN S'HA RECOL·LECTAT? (data i hora)

-QUI L'HA RECOL·LECTAT? (nom de la persona o grup)

Hi ha altres dades com les de tipus ecològic (l'hàbitat), les de la metodologia emprada, etc., que no són bàsiques però poden ser de gran interès per conèixer millor la biodiversitat que estem analitzant.

La observació es pot fer a ull nu o amb l’ajuda d’una lupa de camp.


Per a la seva identificació
Només existeixen dos subordres de fasmòpters i un d’ells sense representants en la nostra fauna. Del subordre que ens podem trobar aquí, el dels Bacil·lideus, només existeixen a la nostra fauna espècimens de 2 de les 10 famílies que hi ha a tot el món. I, per si sembla poc, només es coneixen dues espècies de cada família: Bacillus rossii, Clonopsis gallica, Leptynia hispanica i Leptynia attenuata (endemisme ibèric).

Ànims, ja que tot naturalista observador i aplicat pot arribar a distingir alguna de les poques espècies de fasmòpters de la nostra fauna.

Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Fasmòpters, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn
bioblitzbcn2010@gmail.com