Grup Biològic - Mamífers

Què són?
Els mamífers són un grup de vertebrats tetràpodes que mercès al seu èxit evolutiu han pogut ocupar pràcticament totes les regions del nostre planeta i assolir formes i aspectes molt i molt variats. Els mamífers s’agrupen en tres grans ordres o infraclasses: els monotremes, els mamífers més primitius, amb característiques, com el fet de ser ovípars, compartides amb els rèptils (l’ornitorrinc seria el seu representant més conegut), els marsupials, com el cangur, i els euteris. Els caracteritza el pèl, l’alimentació dels petits mitjançant la secreció mamària i, en general, una gran adaptabilitat. Trobem mamífers a les aigües marines (balenes i dofins), a les aigües continentals (manatís i dofins d’aigua dolça), especialistes en viure sota terra (els talps) o en condicions extremes (ós polars, guineus del desert), arborícoles (esquirols), velocistes (guepards), voladors (ratpenats).

Quin aspecte tenen?
En general, els mamífers no humans són animals que es desplacen amb les quatre potes, si són terrestres o bé si volen, que és el cas dels ratpenats, ho fan mitjançant les extremitats anteriors transformades en ales. A la ciutat la majoria són de mida petita, tret del senglar, que es pot considerar un gran mamífer. Solen ser ràpids i el seu pelatge, normalment críptic, els fa passar desapercebuts. En el cas dels eriçons el pèl està transformat en pues.

Eriçó fosc

Musaranya (Montjuïc)

Ratolí (Montjuïc)

Porcs senglars (Collserola)
On viuen a la ciutat de Barcelona?
Barcelona és una ciutat molt compacta, de forma que la connectivitat entre espais verds interns i entre aquests i l’àrea natural més propera, Collserola, és molt baixa. Aquesta manca de connexió fa que moltes espècies no poden passar més enllà de les primeres barreres arquitectòques que s’hi troben. Petits mamífers els podem trobar als grans parcs, però sempre en escàs nombre, degut entre altres raons a l’abundància de gats, que limiten molt la seva expansió. Els ratpenats, que solen utilitzar els nostres edificis per refugiar-se, els podem veure volar principalment als parcs.  Casi com a excepció, al parc de la Ciutadella/Zoo de Barcelona hi ha una població d’eriçó europeu. A prop de Collserola és un bon indret per veure més diversitat. Esquirols els trobem a molts parcs a tocar d’aquest espai natural, així com senglars, musaranyes i ratolins de bosc entre altres. Al casc urbà, i en concret al subsòl, hi ha una considerable abundància de rata comuna i ratolí domèstic. En alguns parcs, recentment, ha proliferat la rata negra (per a més informació http://www.asgalanthus.org/)   

Com s’observen?
Tret de l’esquirol, que és un mamífer bàsicament diürn, els mamífers tenen hàbits nocturns i crepusculars. En baixes densitats, la seva observació és complicada. La millor manera per detectar la seva presència és mitjançant els rastres que deixen, concretament excrementes i petjades o bé detectar i identificar els caus. 

Per a la seva identificació
La identificació s’haurà de fer in situ, fent fotografia de les petjades, dels excrements i els caus. És convenient anar amb una bona guia de camp especialitzada. A més de la identificació, seria interessant arreplegar informació del lloc on s’ha trobat el rastre.

Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Mamífers, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn:
LA FÀBRICA DEL SOL
Tel.: 93 256 44 30
Correu-e: lafabricadelsol@bcn.cat