Grup Biològic - Col·lèmbols

Què són?
Els col·lèmbols són hexàpodes (amb tres parells de potes locomotores), apterigotes (sense ales) entognats (amb les peces bucals dins la càpsula cefàlica), de petita mida (0,2 a 10 mm), de tegument tou, coloració variable i desenvolupament directe (sense cap forma larvària).

Quin aspecte tenen?
L’aspecte dels col·lèmbols es molt variable, tant en mida com en coloració y forma. El cos esta dividit en cap, tòrax i abdomen. El cap pot tenir o no ulls simples (en nombre màxim de vuit), un òrgan sensitiu anomenat òrgan postantenal, i antenes de quatre artells. El tòrax consta de tres segments dels quals el primer pot ser molt reduït. L’abdomen consta de sis segments, però alguns poden estar fusionats. El més característic dels col·lèmbols és la presència d’uns apèndixs abdominals especials als segments 1er (tub ventral), 3er (retinacle) i 4rt (furca), dels quals els dos últims poden desaparèixer.
Tomoceridae

Neanuridae
Dicyrtomidae
 
 Isotomidae
Bourletiellidae
On viuen a la ciutat de Barcelona?
Els podem trobar a molts llocs, essent abundants al terra de llocs humits (soterranis, cases abandonades, jardins, testos de plantes) i a la fullaraca i sobre les plantes dels parterres i jardins.

Com s’observen?
Degut a la seva petita mida són difícil d’observar. Amb una lupa de camp es poden veure perfectament inclús els més petits.

Per a la seva identificació
Per la seva identificació és necessari fer preparacions al microscopi òptic, previ tractament de transparentat dels exemplars. Els de mida més gran poden identificar-se amb l’ajut d’una lupa binocular.

Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Col·lèmbols, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn