Grup Biològic - Briòfits

Què són?
Els briòfits són petites plantes terrestres d’organització senzilla que comprenen organismes molt populars com ara les molses i d’altres grups menys coneguts com les hepàtiques i els antocerotes.
Es caracteritzen per tenir un cicle vital en el que la part que veiem normalment correspon a un gametòfit verd i en determinades èpoques de l’any trobem un esporòfit que forma les espores i resta fixat a la planta verda.

Quin aspecte tenen?
El gametòfit de les molses i d’una part de les hepàtiques (les hepàtiques folioses) està format per un caulidi (tigeta) amb fil·lidis (petites fulletes); altres grups d’hepàtiques (les hepàtiques tal·loses) i els antocerotes tenen un gametòfit en forma de làmina verd.
Quan en determinades èpoques de l’any surten els esporòfits, aquest es desenvolupen sobre el gametòfit verd i presenten una seta mes o menys llarga i al capdamunt una càpsula amb espores.

Bryum (molsa)
   
Pseudoscleropodium purum (molsa)

Frullania dilatata (hepàtica)


Lunularia cruciata (hepàtica)
 
On viuen a la ciutat de Barcelona?
Els briòfits són organismes que depenen de la humitat ambiental, per això els podem trobar en llocs ombrívols i humits del parcs o carrers de Barcelona, a prop de les fonts, i en les escorces d'arbres. Però també poden viure en ambients més secs i zones obertes sobre pedres, murs i teulades.
 


Com s'observen?
Els reconeixerem a simple vista, però per a la seva millor identificació és aconsellable l'ajuda d'una lupa binocular de petit augment (10x)

Per a la seva identificació
Els criteris emprats per a una correcta identificació dels briòfits inclouen caràcters macroscòpics o que s'observen amb la lupa binocular i caràcters que precisen de l'observació al microscopi. En un primer pas, l'observació de la morfologia de la planta ens permet identificar els diferents grups: molses, amb fil·lidis disposats de forma helicoïdal; hepàtiques folioses, amb fil·lidis en dues fileres; hepàtiques tal·loses i antocerotes amb cos laminar.

La recol·lecció dels briòfits no demana, en general, una tècnica molt especialitzada. Es recomanable utilitzar una navalla per separar-los del substrat, i quan són de mida molt petita i delicats s’agafen amb una petita part del substrat.

Un cop recollides les mostres, es guarden en sobres de paper en els que anotarem: la localitat (carrer, parc), l’ambient, el substrat (pedres, mur artificial, teulada, escorça,….), data de recolecció, nom del recol·lector.


Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Briòfits, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn

LA FÀBRICA DEL SOL
Tel.: 93 256 44 30
Correu-e: lafabricadelsol@bcn.cat