Grup Biològic - Líquens

Què són?
Els líquens són una associació estable i autosuficient constituïda per fongs (micobiont) i algues o cianoprocariotes (fotobiont).

Quin aspecte tenen?On viuen a la ciutat de Barcelona?
Podrien viure a sobre de l’escorça dels arbres, però resulta un ambient massa hostil per als líquens. Preferentment viuen a sobre de materials petris, ja sigui ciment, morter, teules, etc. i també al terra en sòls una mica compactats i estables.


Com s'observen?
Amb l’ajut d’una lupa de 10 augments o més.


Per a la seva identificació
Els especialistes necessiten fer una sèrie d’observacions del tal·lus i del tipus de fructificació, així com de les substàncies liquèniques que presenten.
Es per això que s’han de recol·lectar, amb l’ajut d’una punta de navalla i guardar-los en un sobre de paper. En aquest sobre anotarem:
  • Localitat: (carrer, parc, dades GPS, etc. amb la màxima precisió de dades)
  • Substrat: (morter, ciment, escorça, etc.)
  • Recol·lector: (el nostre nom i telèfon o e-mail)
Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Líquens, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn

LA FÀBRICA DEL SOL
Tel.: 93 256 44 30
Correu-e: lafabricadelsol@bcn.cat