Pati de les Ciències - 24 h per la recerca de la biodiversitat a Barcelona

A les 12:00 h del matí del dissabte 12-06-10 s'iniciava al Pati de les Ciències de la UB  la primera BioBlitzBcn, una recerca intensiva de biodiversitat, organitzada i portada a terme per voluntaris.
En aquest dia, científics, especialistes en diferents grups biològics, procedents de diferents Universitats de Catalunya, professors, aficionats, voluntaris, es van reunir durant unes hores en aquest espai, de forma totalment altruista i amb la intenció de donar a conèixer a la ciutadania la riquesa biològica de la nostra ciutat. Aquesta riquesa és desconeguda per la majoria d'habitants de les ciutats.
En aquest any 2010, any de la diversitat biològica, s'han celebrat diferents actes amb la intenció de fer arribar a tothom aquest missatge: cal conèixer i preservar la nostra diversitat biològica. El futur de la humanitat depèn de la nostra capacitat de coneixement i respecte a la diversitat biològica del nostre planeta.

A l'acte d'inauguració de la primera BioBlitzBcn, van poder comptar amb la presència de l'Anna Homedes, del Museu de Ciències Naturals de l'Ajuntament de Barcelona, i el Vicerector de Professorat de la Universitat de Barcelona, el Manuel Viladevall.

Tot seguit, els diferents grups van començar els itineraris de recerca per tal de conèixer millor la biodiversitat de la nostra ciutat.  Al Parc del Laberint, es va fer quatre itineraris de recerca: flora criptògama, plantes vasculars, amfibis i aus.
Al Parc de la Ciutadella es van fer dos itineraris de recerca, un nocturn dissabte, i un altre diürn diumenge, dins dels Actes de la Festa de la Ciència 2010.
La informació i mostres recol·lectades als diferents itineraris de recerca es van portar al Pati de les Ciències per a la seva identificació per part dels especialistes.

Foto: Vicenç Bros
La Dra. Marta Goula i el Dr. Jordi Ribes, especialistes en Heteròpters conversen amb el Dr.Antoni Gómez-Bolea, coordinador científic i especialista en Líquens, de la primera BioBlitzBcn, sobre les mostres rebudes.
Respecte al grup dels Líquens, cal destacar la col·laboració del Dr.Néstor Hladun, que també ha participat en aquesta primera BioBlitzBcn.  I també remarcar la presència del Dr. Xavier Llimona, que ha liderat l'itinerari de recerca de flora criptogàmica al Parc del Laberint, conjuntament amb el Dr. Esteve Llop, la Liquenòloga Gemma Figueras i la Maria José Chesa, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament i col·laboradora del Grup de Botànica Criptogàmica de la UB.

El grup dels fongs, va ser organitzat pels Drs. Xavier Llimona i Enric Gràcia, ambdós de la UB.
Foto: Vicenç Bros
La Dra Marta Goula i el Dr. Antoni Gómez-Bolea, treballant per la BioBlitzBcn.
Foto: Vicenç Bros
La BioBlitzBcn va poder comptar amb la presència de les Doctores Isabel Àlvaro de la UB (a sota, observant al microscopi), la Montserrat Brugués (a sobre)  i Rosa Maria Cros (a sota), ambdues de la UAB.
Les Doctores Àlvaro, Brugués i Cros, són especialistes en Briòfits, i van col·laborar en aquesta primera BioBlitzBcn, per tal de conèixer més sobre les molses, hepàtiques i antocerotes, que poden viure a la ciutat de Barcelona. 
Foto: Vicenç Bros

Els especialistes en Algues, el Dr. Jaume Cambra i la Núria Flor-Arnau, van tenir moltes mostres per a identificar, que provenien de l'itinerari de recerca del Parc del Laberint, i d'altres voluntaris que havien visitat diferents estancs i llacs de Barcelona.

Els especialistes en artròpodes havien establert la seva base de mostreig i estudi al Parc de la Ciutadella.
La Glòria Masó, la Mireia Nel·lo, la Neus Brañas i el Jorge Mederos, amb la col·laboració de l'Equip del Departament d'Artròpodes del Museu de Ciències Naturals -Institut de Cultura- de l'Ajuntament de Barcelona. També va participar en els itineraris de recerca i en la posterior identificació, el Fede García, especialista en grup de les formigues.
Al Pati de les Ciències vam poder comptar amb la presència de l'especialista en Heteròpters, la Dra. Marta Goula, i l'especialista en Col·lèmbols, Eduardo Mateos.

El grup biològic de les plantes vasculars, va poder comptar amb un itinerari de recerca al Parc del Laberint a càrrec del Lluís Abad, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, professor de l'escola de Jardineria, i organitzador del Concurs Internacional de Roses de Barcelona. La fitxa de les plantes vasculars, va ser preparada pel Dr. José Manuel Blanco i la Dra. Eulàlia Velasco.

Els grups biològics dels peixosamfibis, rèptils, aus i mamífers, van estar liderats per Sergi Garcia, col·laborador de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona i integrant de Galanthus.

Gràcies a la generositat del Vicenç Bros, l'especialista en Mol·luscs de la BioBlitzBcn, que ens ha enviat aquestes imatges del Pati de les Ciències de la Universitat de Barcelona, un magnífic espai on la primera BioBlitzBcn ha tingut el seu centre neuràlgic.Esperem rebre més fotografies d'altres participants de la BioBlitzBcn i fer-vos arribar tota la il·lusió i els esforços posats en aquesta iniciativa voluntària per al coneixement i protecció de la biodiversitat urbana.