Grup Biològic - Algues

Què són?
Les algues són vegetals d’organització tal·lòfita que viuen als sistemes aquàtics marins i continentals, constituint el primer graó de la xarxa tròfica d’aquests sistemes.

Quin aspecte tenen?On viuen a la ciutat de Barcelona?
En estanys i fonts. Als estanys les podem trobar tant al fons (fitobentos), com a la columna d’aigua (fitoplancton). El fitoplancton es pot recollir directament amb flascons o amb mànigues de plancton. Pel fitobentos es pot agafar una mica de sediment o si es tracta d’algues filamentoses directament amb la mà.

Com s’observen?
Amb l’ajut d’un microscopi.

Per a la seva identificació
Per a reconèixer algues el primer és saber a quin gran grup pertanyen (algues blaves, verdes, daurades, etc.) i després fixar-nos en el seu nivell d’organització (flagel·lades, coccals, filamentoses, etc.). Amb aquesta informació i la forma del cloroplast podem arribar a la major part de gèneres. Per identificar-les a nivell d’espècie ens calen caràcters més subtils (cicle biològic, micro-ornamentacions, etc.).
A continuació es descriuen alguns mètodes per a prendre mostres d'algues.


Totes les mostres d’algues és convenient guardar-les en flascons de vidre (tipus melmelada) de tap hermètic, i només omplenar-los ¾ parts del seu volum. Així es poden mantenir en lloc il·luminat però no a ple sol durant 2-3 dies. En cada flascó hi podem enganxar una cinta aïllant blanca i amb un rotulador anotar el nom de l’estany (Parc, carrer, plaça), la data, si es tracta de bentos o plàncton i el nom del recol·lector.


Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic de les Algues, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn

LA FÀBRICA DEL SOL
Tel.: 93 256 44 30
Correu-e: lafabricadelsol@bcn.cat