BBB 12-13 Juny 2010

Jornada oberta de recerca naturalista
per a enriquir el cens de la diversitat biològica de la ciutat de Barcelona
Participa a la BioBlitzBcn, la primera recerca intensiva de biodiversitat portada a terme per voluntaris: científics, estudiants, aficionats, que durant 24 hores, treballaran conjuntament per a conèixer la diversitat biològica de la ciutat de Barcelona.

Què pretén BioBlitzBcn?
L'objectiu d'aquest primer BioBlitzBcn és aprofundir en l'observació i el coneixement de la biodiversitat urbana, i fer més conscient a tota la ciutadania de la necessitat de la seva preservació.
La BioBlitz és una iniciativa de la Universitat de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona.

Quan?
Els dies 12 i 13 de Juny de 2010, per tal de celebrar tots junts l'Any Internacional de la Diversitat Biològica.

On?
Al Pati de les Ciències de la Universitat de Barcelona a la Plaça Universitat, el centre neuràlgic del BioBlitzBcn, s'instal·laran els especialistes amb els seus equips: lupes, microscopis, i tot el material per tal de realitzar  la identificació de les espècies, a més de voluntaris que guiaran els participants en l'exploració de la biodiversitat.

Al Parc del Laberint d'Horta hi haura voluntaris que exploraran al voltant de la biodiversitat de cada un dels espais, i ajudaran als nens i les persones que vulguin participar en la iniciativa a explorar i conèixer la biodiversitat de la ciutat.

Al Parc de la Ciutadella, hi trobareu moltes activitats a l'entorn de la diversitat biològica i l'observació de la natura en el marc de la Festa de la Ciència 2010, organitzada pel programa Barcelona Ciència - Museu de Ciències Naturals de Barcelona-

Com puc participar? Col·laborant en aquesta recerca intensiva de diversitat biològica,  juntament amb científics i especialistes per tal de conèixer i ampliar la llista d'espècies de la ciutat. Ens proposem estudiar diversos grups biològic. Per tal de centrar el vostre interès cap a uns organismes específics i poder contactar amb els especialistes de cada àrea, consulteu les fitxes de cada grup on trobareu les indicacions bàsiques de què són, on es poden trobar i com realitzar l'observació.

Grups Biològics
Si esteu interessats en participar en aquesta iniciativa, contacteu amb l'organització del BioBlitzBcn